۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

تونس ، مصر ... 22 بهمن، ما و خیزشی دوباره ؛ ما می توانیم می شود!

یکی از تحلیلهایی که همیشه ازدلایل وقوع انقلاب 57 مردم ایران میشود آثار انقلاب مردم ژاپن علیه امپراطوری آن بر روحیه آزادی خواهی مردم ایران بوده است.
همه می گفتیم که جنبش سبزنیاز به یگ شوک دوباره برای از سرگیری مبارزات و جبران اشتباه 57 را دارد. چه شوکی بهتر از قیام مردمان خفقان دیده منطقه مانند تونس، مصر و یمن؟ آیا این مبارزات بهترین فرصت برای از سرگیری اعتراضات نیست؟ چه شوکی بهتر از این و چه زمانی بهتر از 22 بهمن امسال؟ تا وقت هست جدی بگیریم و اطلاع رسانی کنیم ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر